Alle rechten voorbehouden aan stichting Gullie © 2021  Algemene voorwaarden Wettelijke privacy statement

Een intelligent duivels spel waarbij de spelers een historisch onrecht proberen te ontmaskeren

Spelen voor je team

EEN TEAMBUILDING SPEL (EXTRA LANGE EDITIE)

Het Purgatorium is een spel dat niet alleen fun is om te spelen, maar het is ook leerzaam om te ontdekken voor teamleden hoe zij functioneren onder tijdsdruk, in combinatie met als de dingen niet gaan zoals gehoopt. Samenwerken is gemakkelijker als de spelers de spreekwoordelijke wind in de zeilen hebben, maar een stuk moeilijker als het tegenzit met een opdracht uit te voeren. Hoe wordt er tussen de spelers gecommuniceerd? En hoe beoordelen zij situaties?

Het Purgatorium is een veelzijdig spel dat in een korte tijd inzicht geeft in de wijze van samenwerken, het inschatten van situaties  en het handelen van de spelers. Informatie die op verschillende manieren kan worden gebruikt in het kader van teambuilding.  

Het Purgatorium kan worden gespeeld met minimaal vijf spelers en maximaal twaalf spelers. Het spel duurt 2,5 uur. De basisprijs voor een team (5 - 12 personen) om het Purgatorium (de extra lange editie) te spelen, bedraagt: € 249,95. Hier kunnen één of meerdere toppings aan worden toegevoegd. Bekijk hiervoor de kaders hieronder.


Het vergiftigen zelf was een redelijk koud kunstje, wat bovendien ook zo was gepiept

1. UITGEBREIDE EVALUATIE

Nadat het Purgatorium is gespeeld, wordt het verloop van het spel besproken en ervaringen gedeeld, waarna de begeleidende trainer zijn/haar observaties met de teamleden zal bespreken. Hierna is er ruimte voor vragen en/of opmerkingen. De uitgebreide evaluatie duurt ongeveer 60 minuten. De uitgebreide evaluatie kost per team € 125,00, belastingvrij. Dit bedrag komt bovenop de kosten van het Purgatorium.

2. DAGDEEL TEAMBUILDING

Een dagdeel beslaat vier uur, waarin de teamleden het Purgatorium spelen, wat daarna uitvoerig wordt geëvalueerd. Hierna vindt er een terugkoppeling plaats naar de werkvloer: hoe kan het functioneren worden verbeterd op basis van de ingewonnen inzichten. De teamleden dienen vooraf een digitale vragenlijst te beantwoorden. De kosten bedragen € 395,00, belastingvrij. Dit bedrag komt bovenop de kosten van het spel.

3. DAG TEAMBUILDING

Een teambuilding dag duurt 7 uur en bestaat uit het spelen van het Purgatorium, een uitgebreide evaluatie, een terugkoppeling naar de werkvloer en het oefenen van vaardigheden die als belangrijk naar voren zijn gekomen. Inclusief een lunch. De teamleden dienen vooraf een vragenlijst te beantwoorden. De kosten bedragen € 795,00, belastingvrij. Dit bedrag komt bovenop de kosten van het spel.

Reserveren? Bel naar 06-45355966 Of stuur een email, klik hier!