Stichting Gullie © 2021 alle rechten voorbehouden. Voor reserveringen bel naar: 06-45355966. Bel naar de Salon van Weleer: 030-2102636

Adres: Oudegracht 290 werfkelder in Utrecht. Voor de wettelijke privacy statement,    Algemene voorwaarden

Leugendetector

Integriteit

De Mond der Waarheid is een veelzijdig spel met acteurs dat niet alleen spannend en fun is om te spelen, maar ook nog eens leerzaam is voor teamleden. Zo kunnen zij ontdekken hoe zij onder tijdsdruk functioneren, in combinatie met wanneer de dingen niet gaan zoals gehoopt. Samenwerken is gemakkelijker als de spelers de spreekwoordelijke wind in de zeilen hebben, maar een stuk moeilijker als het met een uit te voeren opdracht tegenzit. Hoe wordt er tussen de spelers gecommuniceerd? En wellicht de belangrijkste vraag: hoe integer zijn de teamleden?

De Mond der Waarheid geeft in een korte tijd inzicht in de wijze van samenwerken, handelen en bovenal het communiceren van de spelers. Informatie die op verschillende manieren kan worden gebruikt in het kader van een teambuilding.

“Integriteit is simpelweg de wil om de eigen identiteit niet te onteren.”

Erich Fromm

Vooruitgang kan niet alleen in de toekomst worden gevonden


SPECIFICATIE


De Live-Game is geschikt voor 8 t/m 20 personen. De duur bedraagt: ± 120 minuten, inclusief een nabespreking. De kosten bedragen €14,95 per persoon, inclusief materiaalkosten, koffie en/of thee.

Integriteit maakte het volgens de Romeinen mogelijk om samen te leven en samen te werken, zonder dat er (sociale) onrust, conflicten of (maatschappelijke) chaos ontstond. De spelregels voor een moderne samenleving waar (steeds meer) mensen dicht op en met elkaar wonen en werken.

“De Romeinen gaven aan dat een persoon  die een integer leven wil leiden, over acht  deugden dient te beschikken die hij op ieder  moment kan inzetten” Leugen detector