Prudentia

De persoon is discreet en vooruitziend. Bovendien kan hij/zij goed en snel anticiperen op veranderende omstandigheden. De persoon beschikt over een zekere mate van wijsheid.