De persoon streeft naar het in vrijheid kunnen leven en in vrijheid vorm aan het leven te kunnen geven.