Leugendetector

De Mond der Waarheid is de Romeinse versie van een leugendetector, waar Romeinse burgers hun verklaringen, eden en getuigenissen aflegden, door hun hand in de mond van de steen te stoppen. Als de persoon loog, verloor hij zijn hand, aldus de overlevering.


Maar vandaag de dag zijn er moderne leugendetectors en in de finale van de Live-Game zal het meest integere teamlid  worden getoetst aan een hedendaagse Mond der Waarheid.