De persoon erkent de meerwaarde van het samenwerken in een team, een groep, een gezin, een bedrijf  et cetera.