De persoon staat stil bij positieve gebeurtenissen uit het verleden. Bovendien prijst hij het geluk wat hem ten deel is gevallen.