AUCTORITAS

Het aanzien wat een persoon in de loop der jaren heeft opgebouwd door hard te werken, een groot plichtsbesef en leren door het opdoen van ervaringen.