0354
0404
0454
0504
0554
0604
0654
0704
0754
0804
0854
0904
0954
1004
1054
1104
1154
1204
1254
1304
1354
1404
1454
1504
1554
1604
1654
1704
1754
1804
1854
Utrechtse Gilden 
Created with Timeline Maker Pro v4. Produced on 12 apr 2019.
Bestuurlijk
Bezetting
Gilde
Persoon
Revolutie
Revolutie lokaal
0354 - 0430
De tweerijkenleer
van kerkvader
Augustius
0492 - 0496
De
tweezwaardenleer
van Paus Gelasius
1020
Koopmanslieden
gilde uit Tiel is het
eerste gilde in de
Nederlanden
1233 - 1274
Rijnkoopliedengilde:
Mercatores Reni
(bloeiperiode)
1235 - 1303
De aangepaste
tweezwaardenleer
van paus Bonifatius
VIII
1273 - 1276
De boerenopstand,
de gilden nemen
het stadsbestuur
van Utrecht over
1274
Het stadsbestuur
van de stad Utrecht
wordt
samengesteld uit
Oldermannen
(gildebestuurders)
1308
Een Gildebrief
waarin de
Utrechtse gilden
aangeven voortaan
het stadsbestuur te
zullen bepalen
1425 - 1449
Het Utrechts
Schisma, een strijd
tussen diverse
geestelijken die het
ambt van bisschop
van Utrecht
ambiëren
aug 21 1425
Leden van het
Vleeshouwersgilde
vermoorden
burgemeester
Beernt Proys thuis
in zijn bed
1426 - 1796
Oprichting van de
Staten-Generaal
der Nederlanden
1526
De gilden in Utrecht
werden verboden
door de edelen en
de kanunniken
1528
Karel V verbiedt dat
Gildeleden
bestuurlijke functies
uitoefenen
1528 - feb 01
1577
Karel V bouwt
dwangburcht
Vredenburg om de
macht en invloed
van de gilden te
beperken in de stad
1528 - 1577
Karel V neemt de
macht over in de
stad Utrecht ten
koste van de macht
van de gilden.
1528
Karel V stuurt de
gilderegering, die
de stad Utrecht
bestuurde, naar
huis.
1543 - 1585
De Habsburgse
Nederlanden
aug 24 1566
De eerste
beeldenstorm in de
stad Utrecht
mei 02 1577 -
1581
Onder leiding van
Trijn van Leemput
beginnen de
gildenvrouwen met
het afbreken van
dwangburcht
Vredenburg
nov 06 1579
De tweede
beeldenstorm in de
stad Utrecht
1625
De vrijgekochte
slaaf Eduard
Abrahamszoon uit
Akaboa (Angola)
wordt leerling van
het
zilversmedersgilde
1818
Koning Willem I
heft de gilden per
wet op
1820
Wet op de liquidatie
van de gildekassen